Tietosuoja ja saavutettavuus

tietosuoja

Tietosuojakäytännöt 

dancesport.fi

DanceCore

SuomiSport

Tapahtumailmoittautumiset (pl. kilpailuilmoittautuminen)

Saavutettavuusseloste

www.dancesport.fi -sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Tämä tarkoittaa, että sivuston on täytettävä Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 -kriteeristössä esitettyjen vaatimusten tasot A ja AA.

Tämä saavutettavuusseloste on julkaistu 22.9.2020 ja päivitetty 14.4.2021. Sivuston saavutettavuuden on arvioinut Suomen Tanssiurheiluliitto käyttäen hyväksi NVDA-ruudunlukuohjelmaa 1. – 31.5.2020, jonka lisäksi palvelun on arvioinut sivuston tekninen toimittajamme Datalatu Oy käymällä läpi sisällön 19. – 21.9.2020 seuraamalla koneellisesti sivuston rakennetta, sekä käymällä läpi WCAG 2.0 tekniikat automaattisella tarkastustyökalulla. Sivuston kaikki yksittäiset sivuryhmät on myös käyty läpi manuaalisesti.

Sivusto on laadittu WCAG 2.0 yhteensopivalla alustalla ja siitä on uusin versio käytössä tätä dokumenttia laadittaessa. Sivusto on tekniseltä osaltaan havaittava, hallittava, ymmärrettävä ja toimintavarma, mutta puutteet muodostuvat sisällön puolelta.

Sivusto on rakennettu kokonaan uudestaan 2016, jolloin nykyinen saavutettavuusvaatimus ei ollut vielä tiedossa.  Havaitut ongelmat saavutettavuudesta ovat periytyneet toimintatapojen kautta, jolloin ne ovat pääosin samanlaisia rakenteeltaan.

Suomen Tanssiurheiluliitto ry on sitoutunut digitaaliseen saatavuuteen. Sisällön korjaukset ovat työn alla ja toimitetaan sivustolle 30.4.2021 mennessä. Tekniset korjaukset sivustolle korjataan syyskuun 2020 aikana.

Dancesport.fi-sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Tiedossamme olevat puutteet:

Sivustollamme olevat PDF-dokumentit eivät kaikilta osin sisällä PDF/UA-tunnistetta. Dokumenttien sisältämät kuvaelementit eivät kaikilta osin ole rajattuja ja dokumenttien sisältämien linkkien selitykset ovat puutteellisia.

Verkkosivujen sisältämä kolmansien osapuolien tuottama sisältö ei välttämättä ole vielä saavutettavuusvaatimuksien mukaista, koska sisältö ei ole Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n hallinnassa. Näitä ovat liitetiedostot esimerkiksi Antidoping ja vastuullisuus -sivulla, Seuratoiminnan Help Desk -sivulla, ja Hyödyllisiä materiaaleja -sivulla.

Sivuston tekstisisällöt eivät välttämättä kaikilta osin vielä vastaa saavutettavuusvaatimuksia selkokielisyyden, helppolukuisuuden, otsikkotasojen oikean käytön ja tekstin korostusten osalta.

Lisäksi sivuillemme linkatut Tanssiurheiluliiton sosiaalisen median ja muiden Tanssiurheiluliiton kanavien sisällöt eivät ole välttämättä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Ei-saavutettava sisältö

Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin tai jota ei ole vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piirin:

  • toimisto-ohjelmien tiedostot (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja joita ei tarvita asiointiin
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Sisällöt, joiden osalta vetoamme kohtuuttomaan rasitteeseen:

Puutteita on tapahtumamerkinnöissä, jotka ovat historiassa/arkistossa tai joiden sisältö on tullut sivuston ylläpidon ulkopuolella. Sivuston ylläpitäjän merkinnät korjataan 21.9.2020 alkaen. Erikseen pyydettäessä yksittäisiä merkintöjä voidaan muuttaa selkokieliseksi tai muotoilla selkeämmiksi kohtuuttoman rasitteen alittavissa määrissä. Kohtuuttoman rasitteen muodostaa tapahtumamerkintöjen suuri määrä, sekä alkuperäisen sisällön uudelleenmuotoilun aiheuttama sisällön muutos. Esimerkki puutteesta on linkitetyn PDF:n linkin otsikointi, PDF:n sisällön rakenteen puutteet ja taulukkomuotoisen tiedon esittäminen. Sisällöllisenä puutteena lyhenteiden kuvausten puute.

Blogissa oli käytetty viittauksia ulkoiseen sisältöön ilman sisällön kuvausta ja linkkinä vain konekielinen osoite. Vanhojen blogimerkintöjen korjaaminen ei ole kohtuullisen rasitteen piirissä ja koska sisältö on tuotettu ulkopuolisen tahon toimesta, ei sisältöä voida muuttaa jälkikäteen.

Niiltä osin kuin ennen ja jälkeen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja tarvitaan asiointiin, muutamme nämä keskeiset asiointiin tarvittavat liitetiedostot saavutettaviksi. Tiedostojen suuresta määrästä johtuen teemme saavutettavuuskorjauksia sitä mukaa kuin tiedostoja päivitetään. Koulutamme henkilöstöä ja toimijoita tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa jatkuvasti.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Sinulla on oikeus perustellusta syystä saada saavutettavassa muodossa tiedot, jotka tarvitset etujesi, oikeuksiesi tai velvollisuuksiesi selvittämiseksi tai toteuttamiseksi. Jos et saa näitä tietoja verkkopalvelustamme saavutettavassa muodossa, voit tehdä pyynnön lähettämällä sähköpostin alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastaamme pyyntöösi 14 päivän sisällä. Jos pyyntö koskee laajaa sisältöä, voimme jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla. Ilmoitamme sinulle, jos vastausaikaa jatketaan. Jos emme toimita tietoja saavutettavassa muodossa, laadimme sinulle siitä kirjallisen perustellun todistuksen.

Sähköposti: toimisto (ät) tanssiurheilu.fi

Saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekeminen

Jos huomaat sivustollamme saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä selvityspyynnön Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten noudattamista Suomessa.

Sinulla on oikeus tehdä saavutettavuuskantelu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jos emme noudata digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia ja velvollisuuksia.

Kysymykset ja palautteet STUL:n verkkosivustosta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimisto (ät) tanssiurheilu.fi.